next up previous
Next: a) Textové soubory -- Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: X-Windows

Textové editory

Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998