next up previous
Next: b) Čeština. Různá kódování. Up: Textové editory Previous: Textové editory

a) Textové soubory -- DOS vs. UN*X

Ještě než se začneme zabývat přehledem jednotlivých textových editorů, jež jsou v naší instalaci k disposici, musíme upozornit na drobné potíže, s nimiž se můžeme setkat při přenášení textových souborů mezi DOSem a (libovolným) UN*XEM. Jedná se zejména o rozdílné znaky pro konce řádků -- zatímco v DOSu se používá CR-LF, v UN*Xu pouze LF. Většina systémů nabízí pro případnou konverzi hotové filtry, např. na Sunech dos2unix a unix2dos. Linux nabízí filtry fromdos a todos. Způsob použití:

Konverze z formátu DOSu do formátu UN*Xu:

        fromdos<Vstupní(DOS).soubor>Výstupní(UN*X).soubor
Konverze z formátu UN*Xu do formátu DOSu:
        todos<Vstupní(UN*X).soubor>Výstupní(DOS).soubor

Poznámka: Ke konverzi z DOSu do UN*Xu lze v nouzi nejvyšší (např.\ jsme-li na nám neznámém počítači) použít příkaz

tr -d '\015'<Vstupní(DOS).soubor>Výstupní(UN*X).souborJan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998