next up previous
Next: Postup v X-windows Up: g) Použití myši ke Previous: g) Použití myši ke

Postup v režimu ``console ''

Označení bloku Najedeme myším kurzorem na začátek textu, který chceme označit. Stiskneme levé tlačítko. Při stisknutém levém tlačítku najedeme myším kurzorem na konec textu, který chceme označit. Pustíme levé tlačítko.

Kopie bloku Najedeme skutečným -- tj. textovým -- kurzorem na místo v  textu, kam chceme text zkopírovat. Stiskneme pravé tlačítko myši.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998