next up previous
Next: c) elvis (vi) Up: Textové editory Previous: a) Textové soubory --

b) Čeština. Různá kódování.

Kódování češtiny představuje samostatnou kapitolu. Zatímco v DOSu je nejběžnější čeština Kamenických nebo PC-Latin 2, je v UN*Xu obvyklou normou ISO-Latin 2. Existují samozřejmě ještě další normy... K převodu na počítači unix21 slouží 2 programy:

cstocs -- pomalejší (ve skutečnosti se jedná o skript využívající interního UN*Xovského editoru sed), může pracovat jako filtr, ale nemusí
prevod -- rychlejší, pouze jako filtr.

Spustíme-li z příkazové řádky kterýkoliv z těchto programů bez udání parametrů, bude nás program informovat o způsobu použití.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998