next up previous
Next: Textové editory Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: Virtuální ``konzole''

X-Windows

Téma je velmi široké a vzhledem ke svému rozsahu a k chystaným změnám bude podrobněji pokryto v dalším vydání tohoto blábolu. X-windows představují grafické prostředí UN*Xu. V naší instalaci se spouštějí příkazem startx. Provozovaným okenním manažerem je fvwm. Ke studiu doporučuji knížku Jiřího Macura ``X-window -- grafické rozhraní operačního systému UNIX'', která sice vychází z komerčního mwm (Motif -- cca 200 US$), ale fvwm se tváří dosti obdobně. Motif nicméně nainstaluji, jakmile bude splněno ``(a or b) et c'', kde -- a) bude zveřejněn ``Lesstif'' (funkční nekomerční klon) b) ukradnu komerční Motif (jsem na dobré cestě) a c) zvětší se paměť z 8 MB na 16 MB.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998