next up previous
Next: f) Nenainstalováno Up: Textové editory Previous: e) emacs a příbuzní

f) Česká klávesnice a obrazovka

V naší instalaci vycházíme z balíku, vytvořeného brněnskou firmou ApS. Češtinu lze vyvolat jednak přímo v režimu ``console'' (tj. bez X-windows), jednak v různých aplikacích X-windows.

V režimu ``console'' se čeština (fonty i přepinatelná klávesnice) zapíná příkazem set_czech, vypíná se příkazem unset_czech (oba programy se nacházejí v adresáři /usr/local/bin; vypínání zatím nefunguje dokonale).

V režimu X-windows jsou české fonty implicitně nastaveny jako výchozí fonty. Režim české klávesnice lze zapínat/vypínat v okně xterm (a tudíž v textových editorech, které voláme z xtermu), dále pak v editoech aXe a XTeXShellu (viz níže). Ve všech uvedených prostředcích se režim přepíná pomocí klávesy Pause/Break a rozložení kláves je ve všech případech stejné (včetně mrtvé klávesy umístěné na ``+/=''). Přitom ``+'' a ``='' se dostane dvojím stisknutím příslušné klávesy. Pokud nebude uživatelům toto rozložení vyhovovat, mohu je snadno změnit.

V editoru emacs se česká klávesnice zapíná pomocí ``CTRL-x 8'' a vypíná se pomocí ``CTRL-x 9''.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998