next up previous
Next: d) joe Up: Textové editory Previous: b) Čeština. Různá kódování.

c) elvis (vi)

Elvis je rozšířením editoru vi. vi je standardním editorem, který se nachází na všech UN*Xových počítačích. Je poměrně malý a málo uživatelsky příjemný, ale když si na něj člověk zvykne, dokáže s ním velmi efektivně téměř vše. Způsob práce s ním je popsán jak v ``Linux Installation and Getting Started'' Matta Welshe, tak i v knížce Milana Sovy. Pro zájemce mám ještě stručný návod od Jířího Tywoniaka, který vycházel kdysi v časopisu Bajt. Editor se vyvolá příkazem vi název.souboru.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998