next up previous
Next: Postup v režimu ``console '' Up: Textové editory Previous: f) Nenainstalováno

g) Použití myši ke kopírování bloku

K označení a kopírování bloku textu lze použít myši. Blok lze přenášet uvnitř jedné aplikace, mezi různými aplikacemi (např. tak, že v jedné aplikaci blok označíme, ukončíme ji, spustíme novou aplikaci, zkopírujeme blok), mezi současně běžícími různými aplikacemi, a to jak v režimu ``console'' (aplikace běží na různých virtuálních obrazovkách), tak i v režimu X-windows (aplikace běží v různých oknech).

Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998