Odskok zpátky. Odskok na hlavní stránku.
next up previous
Next: Úvodní poznámky

Čeština na počítačích unix12, unix21 a pc064

(Jan Kučera)

July 20, 1998

K dispozici je postscriptová verze tohoto dokumentu cestina.ps a pdf-verze cestina.pdf.

Varování: dokument je velmi zastaralý! Je ovšem pravda, že zde popsaných nestandardních klávesnic bez mrtvých znaků jsem úspěšně léta používal doma i v zahraničí na různých unixových počítačích v situaci, kdy systémový administrátor nebyl ochoten spolupracovat.
Jan Kučera
Mon Jul 20 16:05:29 CEST 1998
Odskok zpátky. Odskok na hlavní stránku.