Informace pro uživatele linuxových počítačů odd. 15

Zde uvedené informace budou průběžně doplňovány a opravovány tak, jak se bude měnit konfigurace a jak budu mít čas i náladu psát. Postupně by měly všechny linuxové počítače v oddělení dostat --- v mezích technických možností --- jednotný kabát a informace zde uvedené by měly platit pro všechny.

Jan Kučera, květen 1998-2002.


Odskok zpátky