Typy pro práci v textovém módu na černobílém monitoru

V naší instalaci přibyl v poslední době počítač pc001, který umožňuje pouze práci na textové konzoli; navíc je vybaven pouze starším černobílým VGA monitorem. Řada programů je implicitně nastavena na práci v barevném režimu a k jejich optimálnímu použití na pc001 je třeba vyvolat je se zvláštním příznakem.

Jan Kučera, březen 2000.


Odskok zpátky Odskok na hlavní stránku