Jak tisknout na počítačích unix12 a pc064

K tisku používáme příkazu rlpr. Tento příkaz pouze posílá tiskové požadavky do příslušných tiskových front, implicitně na unix21 a tam implicitně do fronty "metro". Obecně tedy platí, že se pokud chceme tisknout na tiskárnách připojených k počítači unix21, chová se tento příkaz stejně nebo podobně, jako tam instalovaný lpr. Tento příkaz můžeme ovšem používat k tisku i na libovolném jiném unixovém počítači připojeném k Internetu, na kterém jsme k tomu oprávněni.

Tiskové fronty

Na obou tiskárnách připojených k počítači unix21 existují tyto tiskové fronty ("virtuální tiskárny" --- příznak -P)

laserjet 4M/Postsript, rozlišení 600dpi:

lp, hplj, metro, METRO řádková a postskriptová tiskárna, kódování češtiny (text) ISO-8859-2, 65 řádek na stránku, Postscript II. Implicitní tiskárna.
gspr, GSPR Pouze postskriptová virtuální tiskárna. Využívá k tisku ghostscript. Novější postskriptové dokumenty někdy nelze vytisknout pomocí postscriptového interpreteru tiskárny, jelikož obsahují např. vložené fonty Type 42 (zabalené TrueTypové fonty). V tom případě by měla fungovat tato virt. tiskárna.
czps, CZPS, cz akceptuje psotskript v kódování ISO-8859-2. Použijeme např. při tisku českého textu z Netscape ("rlpr -Pczps")
iso1, ISO1 řádková tiskárna, určená k tisku dokumentů v "evropském" kódování ISO-8859-1.
kam, KAM řádková tiskárna, určená k tisku dokumentů v kódu bratří Kamenických.
lat2, LAT2 řádková tiskárna, určená k tisku dokumentů v kódu IBM-852.
wl1, WL1 řádková tiskárna, určená k tisku dokumenů v kódování Win-1250.
wl2, WL2 "holá" postscriptová tiskárna, určená k tisku dokumentů v kódu Win-1252. Je určena k použití z Windows jako síťová prostřednictvím protokolu SMB, takže ovládání plně přenechává příslušným programům a na konci práce nedělá FormFeed,
mpage2, KMPAGE2, ... Tiskne v kódování ISO-8859-2 dvě stránky textu vedle sebe.

deskjet 1600MP/Postsript barevná, rozlišení 300x600dpi:

color, COLOR, col, COL, dj, DJ, hpdj, HPDJ řádková a postskriptová barevná tiskárna, kódování češtiny (text) ISO-8859-2, 65 řádek na stránku.
gscol, GSCOL Pouze postskriptová virtuální tiskárna, 300dpi. Využívá k tisku ghostscript. Novější postskriptové dokumenty někdy nelze vytisknout pomocí postscriptového interpreteru tiskárny, jelikož obsahují např. vložené fonty Type 42 (zabalené TrueTypové fonty). V tom případě by měla fungovat tato virt. tiskárna. Navíc umožňuje řídit kvalitu tisku.
wl2col, WL2COL, wl2c, WL2C "holá" postskriptová barevná tiskárna, kódování Win-1252, k použití z Windows jako síťová prostřednictvím protokolu SMB, takže ovládání plně přenechává příslušným programům a na konci práce nedělá FormFeed.

Další informace

Jan Kučera, květen 1998.


Odskok zpátky Odskok na hlavní stránku