Jak vypínat/rebootovat počítače unix12, unix21 a pc064

V žádném případě ne tak, že počítač bez dalšího vypneme (popřípadě vypneme a zapneme) síťovým vypinačem. To je až poslední řešení, když počítač ztuhne a nereaguje ani na připojení po síti (může se stát, že ztuhne X-Display, ale operační systém sám je velmi stabilní a ještě něco podobného nepamatuji).

Jelikož vypnutí i reboot jsou normálně vyhrazeny správci, musejí k tomu ti uživatelé, kteří jsou k tomu zmocnění (seznam není z bezpečnostních důvodů uveden) použít sudo.

Vypnutí

Rebootování

Jan Kučera, květen 1998.


Odskok zpátky Odskok na hlavní stránku