Jak spouštět Mathematicu 4 pomocí SSH

Jak známo, máme na počítači "linux169" nainstalovanou jednu licenci programu "Mathematica". Jestliže chceme spustit Mathematicu z jiného počítače, je to možné, ale na rozdíl od jiných X-aplikací je třeba splnit jisté požadavky:

Pro vysvětlení výše zmíněného ocitujeme z manuálových stránek ssh:

The DISPLAY value set by ssh will point to the server
machine, but with a display number greater than zero.
This is normal, and happens because ssh creates a "proxy"
X server on the server machine for forwarding the connec­
tions over the encrypted channel.
a
The user should not manually set DISPLAY.
Mathematica nicméně podobné tunelování neuznává a vyžaduje nastavení "postaru".

Jan Kučera, březen 2001.


Odskok zpátky Odskok na hlavní stránku