next up previous
Next: Jazyk c Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: TeX

Programovací prostředky

Programovacích prostředků je k disposici celá řada. Namísto systematického přehledu všech se proto zmíníme o jednotlivých prostředcích, s nimiž se uživatelé mohou nejčastěji setkat.

Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998