next up previous
Next: Grafické prostředky Up: Programovací prostředky Previous: Poznámka

Basic

Na unix21 je k disposici ``bwBASIC'' -- jednoduchý interpreter basicu. Může fungovat jak v interaktivním režimu, tak i interpretovat existující soubor. Existuje k němu tištěná dokumentace. Volá se příkazem bwbasic.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998