next up previous
Next: Basic Up: Fortran Previous: Fortran

Poznámka

Od února letošního roku je k disposici pre-beta verse programu g77, což je autentický kompilátor jazyka Fortran77. Důvody, poč zatím není instalován:

Dá se nicméně očekávat, že během cca půl roku dospěje g77 natolik, aby stálo za to jej instalovat a používat namísto fort77.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998