next up previous
Next: Pascal Up: Programovací prostředky Previous: Programovací prostředky

Jazyk c

Na každém UN*XOVém stroji existuje kompilátor jazyka c, jelikož UN*X byl v tomto jazyce z velké části napsán. K dispozici je kompilátor gcc, který se v poslední době stává standardem, jelikož je zdarma přenositelný na různé platformy (např. na Sunech je). Nejen téměř celé jádro Linuxu, ale i většina ostatního software, který je na tomto PC instalován, byla napsána v gcc. (Přinesete-li si nějaký volný software ve zdrojovém tvaru odjinud, je velmi pravděpodobné, že bude napsán s ohledem na gcc). Vedle vlastního kompilátoru jsou k disposici všechny další potřebné prostředky (linker, parser, debugger, kompilátor g++ (tj.c++) a obj.c, standardní knihovny, podpora X-windows, podpora programování pro DOS...). Volá se pomocí gcc nebo cc.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998