next up previous
Next: Poznámka Up: Programovací prostředky Previous: Pascal

Fortran

K disposici je překladač f2c z Fortranu do c. K tomuto překladači jsou dále dva skripty -- f77 a fort77. Oba skripty vytvářejí rovnou binární spustitelný program, aniž by vytvářely zdrojový kód v c. Rozdíl je v tom, jak se při překladu projeví chyba v programu. Zatímco f77 pouze ohlásí, ve kterém místě přeloženého kódu v jazyce c se chyba vyskytuje a o jakou chybu jazyka c se jedná, fort77, který je napsán v jazyce ``perl'', umožňuje lokalizovat chybu v originálním fortranském zdrojovém souboru a snaží se ji i interpretovat jako chybu fortranskou. Použití obou je popsáno v manuálových stránkách -- v nejjednodušším případě např.

        fort77 kruh.f

vytvoří ze zdrojového programu kruh.f spustitelný program a.out. Se skriptem fort77 mám dobré zkušenosti.

Pro fortran jsou k disposici (ne vše je nainstalováno, ale v případě zájmu tak mohu učinit) některé podpůrné prostředky (jejich seznam nalezne uživatel v souboru /usr/doc/fortran/fortran.ind). Zejména je třeba zmínit knihovnu xgks, obsahující podprogramy pro podporu gks-krafiky v X-windows.

Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998