next up previous
Next: Programovací prostředky Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: Postup v X-windows

TeX

Na ``unix21'' je provizorní ``home-made'' instalace TeXu, která je (měla by být) plně kompatibilní s CsTeXem, který je na PC (včetně fontů a českého dělení). Provizornost spočívá v tom, že se chystá nová instalace CsTeXu (i pro Linux), která nebude kompatibilní se současným CsTeXem, ale bude kompatibilní s novým (západo)evropským standardem (jako obvykle vytvořeným bez ohledu na to, co existuje zde).

Instalace zahrnuje tex (plain), latex (jedná se o LaTeX v. 2.09 -- mohu na přání nainstalovat i LaTeX2e) a slitex, METAFONT, dvips -- program pro vytváření postscriptových fontů a xdvi -- inteligentní prohlížeč v X-windows, řadu pomocných programů (např. vlna -- rozšíření programu ``vlnka'') a XTeXShell -- uživatelské prostředí podobné menu v CsTeXu (ale zdaleka ne tak dobře vymyšlené). Toto prostředí zahrnuje nicméně editor, který je ze všech nainstalovaných prostředků nejbližší prostředí firmy Borland, má přepinatelnou US/CZ klávesnici a interaktivní hypertextový help, popisující příkazy LaTeXu (myší se najede na help, klikne se levým tlačítkem; zvolíme-li např. ``LATEX Help Index'' a v indexu najedeme myší na některou červeně podtrženou položku, dostane se nám dobrodiní podrobnější informace). Umožňuje rovněž kontrolu pravopisu v angličtině a nabízí vkládání častých příkazů pomocí shortcuts.

Tisk se standardně provádí na postskriptové tiskárně v hustotě 600dpi.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998