next up previous
Next: gle Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: Basic

Grafické prostředky

Nainstalovány jsou programy gle, ghostscript+ghostview a xv. K disposici mohou být (v případě zájmu ze strany uživatelů) další prostředky, zejména gnuplot, xplot, xdraw a prostředky pro animaci.

Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998