next up previous
Next: xv Up: Grafické prostředky Previous: gle

ghostscript+ghostview

ghostscript slouží k prohlížení/převodu PostScriptových souborů do nejrůznějších formátů. V X-windows se vyvolá pomocí

        gs soubor.ps

Lze jej vyvolat i z holé vga, a to pomocí volby:

gs -sDEVICE=linux -r10 soubor.ps

ghostview je program, sloužící jako uživatelsky příjemné rozhraní pro použití ghostscriptu v X-windows.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998