next up previous
Next: ghostscript+ghostview Up: Grafické prostředky Previous: Grafické prostředky

gle

Gle je k disposici se vším všudy (tj. včetně surface, contour, letz, fitz, manip...). Na rozdíl od dosu se nevyvolává pomocí ``cgle'', ale gle -dXXX, kde za XXX je třeba doplnit odpovídající driver. Nejčastějšími jsou


tabular189


Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998