next up previous
Next: Zapojení do sítě Up: Grafické prostředky Previous: ghostscript+ghostview

xv

xv je program, sloužící v X-windows k prohlížení obrázků v různých grafických formátech. Různé obrázky ve formátu jpeg nalezne laskavý uživatel v podadresářích adresáře /GIRLS (pro případné zájemce/kyně mohu zřídit i -- mnohem méně atraktivní -- adresář /BOYS). Prohlížejí se zadáním

        xv nazev-obrazku.jpg &

z příkazové řádky. Program xv umožňuje rovněž převod do postskriptového formátu s následným tiskem na laserové tiskárně.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998