next up previous
Next: Tisk Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: xv

Zapojení do sítě

Z uživatelského hlediska není téměř o čem hovořit. V režimu ``console'' fungují obvyklé příkazy ftp, telnet, finger, ping. Chceme-li talk-at s někým, kdo je zalogován na Sunech, použijeme obvyklý příkaz

        talk uživatel@sunXX

Pokud však chceme talkat ze Sunů s někým, kdo je zalogován na ``unix21'', musíme použít příkazu

        ntalk uživatel@unix21

Při používání telnetu v režimu ``console'' není náš terminál standardně rozeznáván hostitelskými počítači. Proto je po zalogování vhodné zadat (csh) set TERM=vt100.

Při používání telnetu v režimu X-windows je vhodné po zalogování zadat příkaz resize (implicitní nastavení terminálu na hostitelském počítači se může lišit od našeho). To většinou není nutné, použijeme-li rlogin.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998