next up previous
Next: c) Dosovské diskety v Midnight Up: Práce s disketami Previous: a) mtools

b) Obecně

Jelikož Linux je víceuživatelský systém, je přístup k disketám standardně umožňen pouze správci. V naší instalaci existuje řada prostředků pro uživatele, je však třeba s nimi zacházet opatrně. Diskety si uživatel obecně montuje do nějakého prázdného adresáře ve svazku souborů. Po přimontování se soubory na disketě chovají jako kterékoliv jiné soubory a lze s nimi také tak pracovat. Dokud uživatel disketu neodmontuje (např. proto, že zapomene), je příslušný adresář, jakož i příslušná disketová mechanika, vyhrazen pro něj, a žádný jiný uživatel jich nemůže použít...

Adresáře, do nichž se diskety v našem systému montují, jsou obecně

/floppy-A -- pro 3.5 palcové diskety (mechanika a:)
/floppy-B -- pro 5.25 palcové diskety (mechanika b:)

Vyspělí uživatelé si mohou zavést své vlastní ``montovací body'' (nedoporučuji).Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998