next up previous
Next: b) Obecně Up: Práce s disketami Previous: Práce s disketami

a) mtools

Mtools je nejjednodušším balíkem pro práci s disketami ve formátu DOSu. Je tvořen příkazy, jejichž funkce i způsob použití je stejný či obdobný jako u odpovídajících standardních příkazů DOSu:


tabular19

Tedy např. mdir a: vypíše obsah diskety v mechanice a:, mdel b:soubor.txt smaže příslušný soubor, mcopy a:*.* . vypíše všechny soubory na disketě, apod.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998