next up previous
Next: d) Dosovské diskety obecně Up: Práce s disketami Previous: b) Obecně

c) Dosovské diskety v Midnight Commanderu

Pro pohodlnější práci v Midnight Commanderu byly v uživatelském menu (klávesa F2) zavedeny položky A,B,T,U,F,G. Po ukončení práce nezapomeňte odmontovat! Vyspělí uživatelé si mohou zavést svá vlastní uživatelská menu.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998