next up previous
Next: Xmosaic Up: Tisk Previous: Tisk

Tisk manuálové stránky

Provedeme příkazem

        man -t | lpr

popřípadě, pokud chceme tisknout např. 2 stránky vedle sebe

        man -t | mpage -2 | lprJan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998