next up previous
Next: Tisk manuálové stránky Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: Zapojení do sítě

Tisk

K tisku (na laserové tiskárně 600dpi) se používá standardního UN*Xovského příkazu lpr. Na tiskárně lze tisknout i z DOSovských PCček, jež k tomu mají oprávnění, a ze Sunů příkazem lpr21. Možnosti při tisku vystihují následující příklady:


tabular216

Ke zvýšení komfortu a rozšíření možností tisku byly nainstalovány programy mpage a quarto. Program mpage umožňuje tisk více (2, 4, 8) postskriptových i nepostskriptových (holý text) stránek na jednu stranu formátu A4. Podrobný popis viz man mpage. Program quarto umožňuje totéž pro postskriptové soubory, navíc ale umožňuje vytisknout pouze zvolené stránky. Popis možností získáme zadáním příkazu quarto -h.

Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998