next up previous
Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: Tisk manuálové stránky

Xmosaic

Xmosaic -- prostředek pro prohlížení www hypertextových dokumentů na síti Internet -- je rovněž nainstalován. Volá se v X-windows z příkazové řádky příkazem xmosaic nebo pomocí menu. Zbývá vyřešit její počeštění (tj.\ nastavit některé fonty v kódování ISO-Latin 2).Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998