next up previous
Next: X-Windows Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: d) Jiné než dosovské

Virtuální ``konzole''

Virtuální konzole je geniální vynález autora Linuxu. Jde o to, že můžeme mít současně až 6 různých otevřených sezení, mezi nimiž lze přepínat pomocí ``ALT-FX'' (X = 1 až 6). V X-windows, kde ``ALT-FX'' má vlastní význam, je třeba použít ``ALT-CTRL-FX''. Při návratu z  režimu ``console'' zpět do režimu X-windows musíme použít ``ALT-F7'' nebo ``ALT-F8''.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998