Tříkrálová konference

tri kralove

Minulé ročníky konference se konaly na různých místech v našich zemích (Bratislava, Praha, Košice...), letos ji ale není možné takto tradičně lokalizovat. Zatímco se tedy tři králové snaží určit místo konání, my se nad tento aspekt povzneseme a konferenci uskutečníme virtuálně. Bude zahájena ve středu 27.1.2021 v 8:55 a sledovat ji bude možné na zoomu (zde), přičemž o heslo je třeba požádat mailem na reg3kk@fzu.cz.

Jak již bylo ohlášeno zde, proběhne série čtyř on-line přednášek:

které budou také živě přenášeny na facebooku (zde a opraveno). Organizátoři Jaroslav Bielčík (FJFI ČVUT Praha), Marek Bombara (UPJŠ Košice), Daniel Reitzner (FÚ SAV Bratislava), Lukáš Slodička (UPOl Olomouc), Juraj Tekel (FMFI UK, Bratislava), Boris Tomášik (UMB Banská Bystrica a FJFI ČVUT Praha), Karel Výborný (FZÚ AV ČR Praha) a Mário Ziman (FÚ SAV Bratislava) děkují za podporu FJFI ČVUT, Jednotě českých matematiků a fyziků, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti, Fyzikálním ústavům SAV a AV ČR.

Valid HTML 4.01 Transitional