next up previous
Up: Použití lpr na vyhrazených Previous: Použití

Příklady


tabular11

V příkladech 1-4 a 8 lze pomocí dalšího UN*Xovského příznaku -p zavést hlavičku obsahující název souboru, číslo stránky a datum.Jan Kučera
Fri May 1 18:16:53 CEST 1998