next up previous
Next: Příklady Up: Použití lpr na vyhrazených Previous: Použití lpr na vyhrazených

Použití

lpr [-příznak1] [-příznak2] souborJan Kučera
Fri May 1 18:16:53 CEST 1998