Odskok zpátky Místní dokumentace Odskok na hlavní stránku

Skenování na unix21

(jednoduchý návod)

Abstrakt

V tomto textu jsou uvedeny pouze ty nejzákladnější informace týkající se skenování na skeneru UMAX 1220S, připojeném k počítači unix21. Zájemcům o kvalitnější výsledky doporučuji obecněji zaměřený článek o skenování od Jiřího Poláčka, převzatý pro interní potřebu z časopisu Computer.

K disposici je i kompletní materiál o SANE (použitý linuxový software).

1) Připojení skeneru k síti

Předtím, než začneme skenovat, musíme se přesvědčit, že je skener zapojen do sítě. Na čelní stěně skeneru je kontrolka, která v tom případě svítí či bliká. Pokud tomu tak není, zasuneme napřed vzadu za skenerem přívodní šňůru do síťového zdroje, pak šňůru ze zdroje do příslušného otvoru na zadní stěně skeneru. Poté by mělo ve skeneru zahučet a ona zmíněná kontrolka na přední stěně skeneru začít blikat či svítit...

2) Identifikace skeneru

Skener nemusíme inicializovat, pokud byl zapnut při spuštění počítače. O tom se můžeme přesvědčit příkazem find-scanner. Pokud se nám na obrazovce objeví přibližně toto

unix21:~> find-scanner
# You may want to run this program as super-user to find all devices.
# Once you found the scanner devices, be sure to adjust access
# permissions as necessary.

find-scanner: found scanner "UMAX Astra 1220S V1.3" at device /dev/scanner
find-scanner: found scanner "UMAX Astra 1220S V1.3" at device /dev/sg0

je vše vpořádku a skener byl identifikován. Pokud se však objeví pouze zhruba následující:

unix21:~> find-scanner
# You may want to run this program as super-user to find all devices.
# Once you found the scanner devices, be sure to adjust access
# permissions as necessary.

znamená to, že skener nebyl při spuštění (resp. resetování) počítače zapnut. To napravíme pomocí příkazu sudo start-scanner, načež by mělo vše fungovat.

Po instalaci nového motherboardu se stávalo, že použitý SCSI řadič přestal odpovídat. Tuto závadu jsem odstranil (i když jen dočasným "hackem", který má dočasně za následek nepatrné zpomalení).

3) Vlastní skenování

Výsledek našeho snažení si můžeme prohlédnout zde:

Cat

4) Úprava obrázku pomocí xv

Formát PNM, ve kterém je námi vytvořený obrázek, je nepraktický a objemný. Pro praktické použití je nutno převést jej do nějakého praktičtějšího formátu, např. GIF (při barevné osmibitové hloubce) nebo RGB (při větší barevné hloubce). Rovněž je často třeba provést konverzi do jiných formátů (postscript). K tomu všemu se dá použít např. knihovny netpbm nebo pohodlněji, pokud jde o jednotlivé obrázky, programu xv.

Budu-li v budoucnu mít čas, budu se tomuto tématu věnovat podrobněji. Připomínky prosím na "obvyklou adresu".

5) Vypnutí skeneru

Zkušenost ukazuje, že skener při delším nepoužívání "usne" a není jej tedy nutno vypínat. Pokud se přesto rozhodneme jej vypnout, postupujeme v opačném pořadí než se zapíná, tj. napřed se vytáhne přívod ze zadní stěny skeneru a pak se vytáhne síťová šňůra ze zdroje.

Jan Kučera
Pátek 20. listopadu 1998, doplněno ve středu 1. září 1999

Odskok zpátky Místní dokumentace Odskok na hlavní stránku