next up previous
Next: mc Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: Úvod

Shelly

Shell je prostředek komunikace uživatele s operačním systémem. Na našem PC jsou nainstalovány tyto dva shelly:

bash Bourne again shell, je rozšířením standardního Bourne shellu. Poznáte jej podle toho, že promptem je znak $.
tcsh Rozšíření standardního c-shellu (csh -- běžný uživatelský shellem na Sunech, kde je promptem znak %). Promptem je znak >.

Rozšíření vůči standardním shellům představuje zejména historie (tj. možnost vyvolávání dřívějších příkazů pomocí kláves se šipkami), možnost editace příkazové řádky, emacs-ové klávesy, apod.

Vyvolání shellu je první věcí, kterou systém provede po zalogování uživatele.Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998