next up previous
Next: Shelly Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: Poznámky k instalaci Linuxu na

Úvod

V systému Linux je dán všem uživatelům mocný nástroj pro lepší využití PC, mnohem dokonalejší než DOS. Jedná se o systém pro více uživatelů, který se všestranně podobá operačnímu systému UNIX(TM). Jedná se o 32bitový systém (na rozdíl od 16bitového DOSU), jehož jádro bylo navíc vytvořeno s ohledem na optimální využití architektury procesorů INTEL 386/486. Odpadají tedy mj. známé problémy s ``extended'' a ``expanded'' memory. Systém zajišťuje plně preemptivní multitasking (tj. řídí sám přepínání současně běžících úloh), což ve srovnání např. s MS-Windows (který není preemptivní, tj. každá úloha běží tak dlouho, dokud ``nepředá'' procesor další úloze) výrazně omezuje pravděpodobnost havárie systému. Linux je zadarmo, podobně jako téměř všechen software na tomto počítači -- je sice chráněn Copyrightem, ale pouze proto, aby autorská práva neukradl někdo, kdo by ho pak chtěl prodávat. Přitom je patrně vyspělejším UN*XEM než nejrozšířenější obdobné systémy pro PC na komerční bázi -- souvisí to nejspíše s tím, že podstatnou část balíku akcií firem, zabývajících se výrobou komerčních UN*Xů pro PC, mají v rukou výrobci jako Microsoft (SCO Unix) či Novell (Unixware), jejichž vlastním OS by mohl UN*X konkurovat.

Součástí systému je grafické prostředí X-Windows, které obdobně představuje výrazně lepší standard grafiky než DOS a má mnohem vyspělejší možnosti ovládání než MS-Windows. K účinnému využití vyžaduje kvalitní grafickou kartu a monitor -- oba tyto předpoklady jsou na našem systému splněny.

Cenou za výše uvedené výhody je (z hlediska uživatele) o něco obtížnější ovládání systému, dané jednak jeho větší složitostí, jednak tím, že vznikl v programátorském prostředí. Není to však nikterak tragické -- ze začátku stačí několik základních příkazů a postupně, jak člověku systém přechází ``do krve'', uvědomuje si nové možnosti, které předtím při práci s počítačem neměl (např. spolupráce více současně běžících programů, předávajících si data prostřednictvím ``pipe'').

Přehled základních příkazů lze nalézt v příručce ``Linux Instalation and Getting Started'', pro hlubší přehled nelze než doporučit knížku ``UNIX -- úvod do operačního systému'' autora Milana Sovy. V tomto textu se zaměříme na přehlednou informaci o programovém vybavení, které je na našem systému k disposici. Předběžně podotýkám, že vše je ve vývoji a další programy budou instalovány.


next up previous
Next: Shelly Up: Poznámky k instalaci Linuxu na Previous: Poznámky k instalaci Linuxu na

Jan Kučera
Fri May 1 18:14:48 CEST 1998