3KK2022

online přednášky 5. ledna

Přednášejícími budou letos Marika Kieferová (University of Technology Sydney a Google Quantum AI), Michal Kreps (University of Warwick), Lukáš Palatinus (Fyzikální ústav AV ČR, Praha) a František Herman (Univerzita Komenského v Bratislave):

Program začíná v jednu hodinu. Ostatní podrobnosti zde.