Potíže s počítačem unix12

Na této stánce uvádím mně známé problémy se současnou konfigurací počítače unix12. Prosím všechny uživatele, aby mi svěřovali své zkušenosti.

A zde je onen slíbený seznam:

Jan Kučera, duben 1998.


Odskok zpátky