Počítačová literatura

Za léta působení ve Fyzikálním ústavu AVČR i jinde jsem nashromáždil mimo jiné i větší množství nejrůznější počítačové literatury. Jelikož si myslím, že by byla škoda, kdyby ty knihy a časopisy zastaraly, aniž by mohly posloužit i jiným, dávám je tímto k disposici i jiným kolegům k nahlédnutí. Po trpkých zkušenostech však budu v případě zapůjčení (zejména od externistů a studentů) vyžadovat, aby mi sdělili domácí adresu a telefon.

A nyní už slíbený seznam

Česká a slovenská

Autor Název Vydal Rok ISBN
Jamsa, Kris a kol. Programování na WEBu UNiS 1996 80-86097-03-X
Perry, Paul J. Java. Tvorba dokonalých WWW stránek Grada 1996 80-7169-415-0
Limpouch, Aleš X Window System, programování aplikací Grada 1993 80-85623-19-6
Čada, Ondřej Dávkové soubory Grada 1993 80-7169-025-2
neuveden Informační služby v počítačových sítích (EARN) Výp. centrum ČVUT 1994 neuvedeno
Wirth, Niklaus Systematické programovanie Alfa/SNTL 1975/1981 (63-119-81)
Pecinovský, Rudolf, Virius, Miroslav Objektové programování 1 Grada 1996 80-7169-366-9
Virius, Miroslav Programovací jazuky C/C++ GComp, Praha 1992 80-901073-5-4
Šmrha, Pavel, Rudolf, Vladimír Internetworking pomocí TCP/IP Kopp 1994 80-85828-09-X
Břehovský, Petr Praktický úvod do TCP/IP Kopp 1994 80-85828-18-9
Herout, Pavel Učebnice jazyka C Kopp 1993 80-85828-02-2
Černý, Vladislav Slovník počítačových zkratek Kopp 1994 80-85828-14-6
Olšák, Petr Typografický systém TeX CsTUG 1995 80-901950-0-8
Bach, J. Maurice Principy operačního systému UNIX Softwarové aplikace a systémy 1993 80-901507-0-5
Barth, Mathias, Dereser, Karlheinz PostScript Level 2 Chip 1994 (neuveden)
Stevens, Richard W. Programování sítí operačního systému UNIX Science 1994 80-901475-34
Macur, Jiří X-Window, grafické rozhraní operačního systému UNIX Science 1994 80-901475-1-8
Skočovský, Luděk Principy a, problémy operačního systému UNIX Science 1993 80-901475-0-X
Hruška, Tomáš Pascal pro začátečníky SNTL 1989 80-03-00345-8
Krištoufek, Karel a, kol. Výpočetní a řídicí technika (oborová encyklopedie) SNTL 1982 (04-020-82)
Pužman, Josef Datové sítě a služby ČVUT 1994 80-01-01055-4
Jinoch, Josef, Müller, Karel, Volgel, Josef Programování v jazyku PASCAL SNTL 1988(04-013-88)
Vogel, Jiří Programování v jazyku FORTRAN SNTL 1981 (04-020-81)

Anglická

Autor Název Vydal Rok ISBN
Cameron, Debra and Rosenblatt, Bill Learning GNU Emacs O'Reilly 1991 0-937175-84-6
Vromans, Johan Perl 5, Desktop Reference O'Reilly 1996 1-56592-187-9
Welsh, Matt and Kaufman, Lar Running Linux O'Reilly 1995 1-5692-100-3
Oualline, Steve Practical C Programming O'Reilly () 0-937175-65-X
Wolfram, Stephen Mathematica, 2nd ed. Addison-Wesley 1991 0-201-51507-5
Welch, Brent B. Practical Programming in Tcl and Tk Prentice Hall 1995 0-13-182007-9
van der Linden, Peter Just Java, 2nd ed. Prentice Hall 1997 0-13-272303-4
Knuth, Donald E. The TeXbook Addison-Wesley 1991 0-201-13447-0

Německá

Autor Název Vydal Rok ISBN
Merz, Thomas TerminalBuch Postscript Oldenbourg 1991 3-486-21674-0
Dotzauer, Susanne Schnell-Übersicht Postscript Markt und Technik 1991 3-89090-995-7
Wehnes, Harald FORTRAN 77: Strukturierte Programmierung mit FORTRAN 77 Hanser 1985 3-446-14259-2

Mám ještě spousty dalších knih, které "někde jsou" (Karel Čapek) a které se časem vynoří (pokud máte nějakou půjčenou, tak sem s ní...). Postrádám dva (!!!) exempláře první české knihy o UNIXU, jež vyšla ještě za hluboké totality. (Brodský/Skočovský, SNTL, světle zelená obálka, papír horší než toaletní, formátováno snad dokonce pomocí troff...). Vzhledem k tomu, že se začíná jednat o bibliofilskou záležitost, dostal bych alespoň jeden rád zpátky!

Jan Kučera, srpen 1998.


Odskok zpátky