Tříkrálová konference 2019
Setkání českých a slovenských fyziků
7. ledna 2019, Praha

Základní informace

Konference začne pět minut před devátou v pondělí 7. ledna na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v budově na Starém Městě pražském (Břehová 7, Praha 1 - nedaleko stanice metra A Staroměstská) v posluchárně B115. Účast je zdarma (děkujeme sponzorům, viz níže). Program konference je následující:

Basic information

We will start the conference a little before 9 am, Monday, January 7th, at FJFI, in the building close to Staroměstská metro station (Břehová 7, Praha 1) in room B115. There is no conference fee (we thank our sponsors, see below). The programme is the following:

8:55 Zahájení konference
9:00 Daniel Reitzner: Quantum Incompatibility
9:45 Ignacy Sawicki: Dark Energy, Modified Gravity after LIGO
10:30 Káva, čaj, sušenky

11:00 Lukáš Tropp: Strangeness study in pp collisions with ALICE
11:20 Jana Crkovská: Measurement of J/psi production in pA collisions with ALICE at the LHC
11:40 Lucie Augustovičová: Ultrachladné molekuly
12:00 Daniel Duda: Experimentální výzkum turbulence ve volném paprsku
12:30 oběd

14:00 Martin Gmitra: Proximálne efekty v heteroštruktúrach s grafénom
14:30 Lukáš Beran: Magnetooptické vlastnosti tenkých filmů granátu s kolmou magnetickou anizotropií
14:50 Samuel Dobák: Širokofrekvenčné premagnetizačné straty magneticky mäkkých feritov a zliatin: experiment a teória
15:10 Káva, čaj, sušenky

15:30 Jaroslav Merc: Symbiotické dvojhviezdy, viac ako storočná hádanka
15:50 Alena Bakalová: Zakřivení drah kosmického záření ultravysokých energií v galaktickém magnetickém poli
16:30 Občerstvení aneb ať žije networking

17:00 Panelová diskusia: Má ešte zmysel písať texty o fyzike česky alebo slovensky?


Členové panelu EPS Young Minds: Jan Valenta (Československý časopis pro fyziku), Zuzana Moravcová (EPS YM), Vladimír Wagner (ÚJF AV ČR), Zuzana Vetrecin Čeplíková (Věda na dosah)
Historie konference/Conference history
2008 ‒ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Poděkování

Konference probíhá s podporou JČMF , FJFI, BNL-CZ, EPS Young Minds Prague a Naveletrh s.r.o.

Acknowledgement

We gratefully acknowledge support from JČMF, FJFI, BNL-CZ, EPS Young Minds Prague and Naveletrh s.r.o.


Organizační výbor/Organising Committee:

Jaroslav Bielčík (FJFI ČVUT, Praha), Jana Bielčíková (ÚJF AV ČR, Praha), Juraj Tekel (FMFI UK, Bratislava),  Boris Tomášik (FPV UMB, Banská Bystica), Karel Výborný (FZÚ AV ČR, Praha), Marek Bombara (UJPŠ, Košice), Katarína Křížková Gajdošová (FJFI ČVUT, Praha)

Pokud potřebujete další informace nebo máte nějaké návrhy či připomínky, pište prosím JB či KV.