Tříkrálová konference 2017
Setkání českých a slovenských
fyziků a matematiků
6. ledna 2017, Praha

Základní informace

Konference začne okolo 9:00 v pátek 6. ledna na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v budově na Starém Městě pražském (Břehová 7, Praha 1 - nedaleko stanice metra A Staroměstská). Program níže je předběžný, lze se ještě hlásit s příspěvky typu poster.

Basic information

We will start the conference around 9 am, Friday, January 6th, at FJFI, in the building close to Staroměstská metro station (Břehová 7, Praha 1). Apart from the lectures below (preliminary schedule), several posters will be presented (if interested, please apply to organisers, see below).


Pátek 6. ledna 2017 (Friday, January 6th)
8:55 - 9:00
Zahájení konference/Official opening of the conference
B115
9:00 - 9:45
Rastislav Varga (UPJŠ Košice):
Keď na veľkosti záleží. Vývoj miniatúrnych senzorov na báze dynamiky doménovej steny. (When size matters. Development of miniaturised sensors based on domain wall dynamics.)
B115
9:45 - 10:10
Jozef Strečka: Zlomkové magnetizačné plató ako prejav exotických kvantových stavov frustrovaných spinových systémov (Frustrated spin systems)
B115 9:50 - 10:20
Zuzana Patáková: Dělení bodů polynomiální metodou (Division of points using a polynomial method)
B114
10:10 - 10:30
Dominik Legut: Hledání supertvrdých materiálů pomocí ab initio metod. (Superhard materials, design from first-principles calculations)
B115

10:30 - 11:00
Přestávka na kávu spojená s diskuzí u posterů/Coffee break, posters
11:00 - 11:25
Zuzana Barnovská: Výsledky na kanálu H WW v experimentu ATLAS (Recent results in H to WW channel and high mass searches in ATLAS)
B115 11:00 - 11:30
Miroslav Bulíček: (Ne)pravidelnosti v řešení problémů minimální plochy ((Ir)regularity of solutions to minimal surface like problems)
B114
11:25 - 11:50
Ota Kukral: Produkce charmonia na CMS (Charmonium production in PbPb at CMS)
B115 11:30 - 12:00
Karel Hron: Od logkontrastu k logpodílovým souřadnicím pro kompoziční data
B114
11:50 - 12:10
Vojtěch Pacík: Anisotropní tok ve srážkách malých systemů na LHC (Anisotropic flux in collisions in small systems at LHC)
B115

12:10 - 13:30
Přestávka na oběd/Lunch break
13:30 - 14:10
David Krejčiřík (FJFI ČVUT):
Optimalita kruhu ve fyzice (Optimality of disk in physics)
B115
14:10 - 14:35
Tomáš Lučivjanský: Renormalizačno-grupová analýza turbulentného stavu nestlačiteľnej tekutiny v blízkosti d=4 (Renormalization group analysis of a turbulent compressible fluid near d=4)
B115 14:20 - 14:50
Jan Šťovíček: Dynkinovy diagramy v teorii reprezentací (Dynkin diagrams in representation theory)
B114
14:35 - 15:00
Juraj Tekel: Teória skalárneho poľa na nekomutatívnej sfére (Scalar field on a non-commutative sphere)
B115

15:00 - 15:30
Přestávka na kávu spojená s diskuzí u posterů/Coffee break, posters
15:30 - 16:00
Michal Širaň: Vyššia Lieova teória (Higher Lie theory)
B115 15:30 - 16:00
Tomáš Gavenčiak: Výpočty s chybami (Computation with errors)
B114
16:00 - 16:20
Renáta Kopečná: LHCb
B115 16:00 - 16:30
Milena Svobodová: Paralelní sčítání v různých bázích a abecedách (Parallel addition in various bases and alphabets)
B114
16:20 - 16:40
Tomáš Rauch: Vodivé izolátory - topologické koncepty ve fyzice pevných látek (Conducting Insulators: Topological Concepts in Solid-State Physics)
B115

16:40 - 17:00
Lukáš Nádvorník: Terahertzové záření - nový způsob, jak zkoumat spin-orbitální interakci (Terahertz Radiation - a New Way to Investigate the Spin-Orbit Interaction)
B115
17:00 - 17:30
Udílení cen Tři zlaté koruny (Awards)
17:30 - 18:30
Jak udělat úspěšný krok do světa mimo akademii (panelová diskuze, viz níže)/
How to succeed when stepping out of academia (panel discussion, see below)


pdf pro tisk/pdf for print


Panelová diskusia EPS Young Minds Prague (EPS Young Minds panel discussion): Jiří Král (CERN), Lenka Hrazdilová (TechSim Engineering), Tomáš Liška (Foxcom), Alžběta Bednářová (NUVIA), Ilona Prausová (Kariérní centrum ČVUT)
História konferencie/Conference history

2008 ‒ 2013, 2014, 2015, 2016

Poděkování

Konference probíhá s podporou JČMF, FJFI, BNL-CZ, EPS Young Minds Prague a Naveletrh s.r.o.

Acknowledgement

We gratefully acknowledge support from JČMF, FJFI, BNL-CZ, EPS Young Minds Prague and Naveletrh s.r.o.


Organizační výbor/Organising Committee:

Jaroslav Bielčik (FJFI ČVUT), Jana Bielčiková (ÚJF AV ČR), Ĺubomíra Dvořáková (FJFI ČVUT), Jiří Fiala (MFF UK), Richard Hlubina (FMFI UK), Daniel Hlubinka (MFF UK), Boris Tomášik (FPV UMB), Karel Výborný (FZÚ AV ČR)

Pokud potřebujete další informace nebo máte nějaké návrhy či připomínky, pište prosím (za matematiky) LD nebo (za fyziky) JB či KV.

Valid HTML 4.01 Transitional